ඇඳ වෙලාවේ මගුලක්!

නින්දට යාමට පෙර තම පෙම්වතියට කෙලවීමට මෙම චැප් එක නරඹන්න, මුලදී එම බිළිඳා වෙහෙසට පත්ව සිටින බවත් මනෝභාවයෙන් නොවන බවත් පවසන නමුත් ප්‍රශංසනීය ඇඟිලි ගැසීමකින් පසු ඇය ක්‍රියාත්මක වී ලස්සනට හා නිසි ලෙස පහර දෙයි.