හූකා සිට ඩික්ස් දක්වා

ඔවුන්ගේ පෙම්වතුන් හොට්ටීස් සමඟ එක්වීමට තීරණය කරන විට ගැහැණු ළමයින් දෙදෙනෙක් කතාබස් කරමින් හූකා රස විඳිමින් සිටියහ. ඇත්ත වශයෙන්ම, කොල්ලන් කුකුළු පැටවුන්ට හූකාවක් වෙනුවට ඩෝං දුම් පානය කිරීමට සැලැස්වීමට සෑම දෙයක්ම කළ අතර ඉතා කෙටි කාලයක් තුළ උද්යෝගිමත් ස්ටාලියන් ඔවුන්ගේ ඉලක්ක කරා ළඟා වූ අතර ඔවුන්ගේ විශ්මයජනක පෙම්වතුන්ගේ දැඩි තෙත් ඉරිතැලීම් පවා විදින ලදී.