ට්‍රොෆිම්, ග්‍රිෂික් සහ සිල්වියා වීඩියෝවේ

අද රාත්‍රියේ විශේෂත්වය වූයේ bangin` ලැජ්ජාශීලී කන්‍යා නීත්‍යානුකූල වයසේ නව යොවුන් වියේ පසුවන අතර ඔවුන් උණුසුම් කේක් මෙන් ගියේය. සිල්වියා ඇගේ රන්වන් හිසකෙස් ඇති පිග්ටේල් සහ තද යොවුන් වියේ සිදුරු වලින් යෝධ පහරකට ලක් විය. ට්‍රොෆිම් සහ ඔහුගේ මිතුරා විශේෂයෙන් ඇගේ 2-නොබ් මුඛ සංසර්ගයට ප්‍රිය කළහ!