පුදුමාකාර බලු පැටියෙක් ඇඳට ගහනවා

මෙම හොටී අසභ්‍ය තරුවක් නොවන නමුත් ඇගේ කුසගින්නෙන් පෙළෙන ලොම් පයි තුළට නොතේරෙන දෘඩ මෙවලමක් ගන්නා විට ඇයගේ දක්ෂතා පෙන්වීමට ඇය කැමති ප්‍රමාණයට වඩා වැඩිය.