ස්ටීව් තරුණ ගැහැණු ළමයෙකුට කෑගසමින් හා දැඩි ලෙස කම්පනයට පත් කරයි

ස්ටීව් ඉතා සිහින් සහ දුර්වල ලෙස පෙනේ, නමුත් පෙනෙන පරිදි ඔහු ලිංගිකත්වයේ සැබෑ රකුසෙකි. ඔහු මෙම තරුණ ක්‍රීඩකයා ප්‍රීතියෙන් හා දැඩි ලෙස කෑගසන්නට සලස්වන්නේ ඇයගේ කුඩා සිනිඳු හිඩැස් විවිධ ඉරියව්වලින් බන්ධනය කර ඇයව විශාල o-o-o වෙත ඔහුගේ විශාලතම ස්ථිර පෙකර් පදින්නට සලස්වන විටය. මේ යොවුන් වියේ සිටින දරුවා ඉතා මෑත කාලීන සහ උකුස්සන් වන අතර එම බබා 100% එකක් මෙන්ම අනෙකා හිස දෙන අතරේ සහ කෙලවන අතරතුර ලබා දෙයි.