යොවුන් සල්ලාලයා කෙලවීමෙන් පසු කුකුළා උරා බොයි

මනාව තට්ටය පැසුණු කෙට්ටු පෙම්වතියට නොතේරෙන ලෙස තට්ටම් ගෙඩියක් ඇය වෙතට තල්ලු කරන අතර පසුව එම බිළිඳා එය ක්‍රීම් වන තුරු තදින් උරා බොන්නට පටන් ගනී.