මම කෙසඟයි, බ්ලොජොබ් වගේ

ඇය නිතරම මගේ අධික බරින් යුතු බෝනර් සමඟ විනෝද වීමට ප්‍රිය කරන අතර ඇය කැමරාව ඉදිරියේ එය කිරීමට එකඟ වූ පළමු අවස්ථාව මෙයයි. යාලුවනේ, මගේ බෝල ගොඩක් ගූ වලින් පුරවලා තිබුනා, මම කොයි වෙලාවෙද කියලා ප්‍රශ්නයකුත් තිබුනා.