අලංකාර ඊවා සී ඇගේ පෙම්වතා සමඟ වාෂ්ප ගුද සැසියක් පවත්වයි

Eva C යනු විස්මිත කිනිතුල්ලන් යුගලයක් සහිත රූමත් කාන්තාවකි. ඇගේ කඩවසම් පෙම්වතා ඔවුන් සමඟ සෙල්ලම් කරන අතර ඇය ඔහුගේ කුකුළා උරා බොයි. යම්කිසි කුහක ක්‍රියාවකින් පසු පිරිමියා බොහෝ තීව්‍රතාවයකින් ඇගේ අපතයට කෙලවයි.