උද්යෝගිමත් කළු කුකුල් පැටියා නාද කරයි

මම සරුවැති ගැහැණු ළමයෙකුට කෙලවන විට, අපි ඉරියව් වෙනස් කරන අතරතුර මට මගේ රැම්රෝඩ් එක ඇද ගත නොහැක. ඇයව මගේ මුවඟින් ඉවතට ඇද දැමීමට තරම් ශක්තියක් මට ඇති අතර එම බිළිඳා එයට බොහෝ සේ ආදරය කරයි. අපේ ගෙදර කථාංගයේ අවසානයේ මම ඇගේ තද අඳුරු අමනයාට පහර දෙන ආකාරය ඔබටත් බලා ගත හැකිය. මම ඔට්ටු අල්ලනවා ඔබට ඔබේ සැරයටිය ඇගේ වර්ජින් නොවන බම්හෝල් එකට ඇලවිය යුතුයි!