සැඟවුණු කැමරා පෙම්වතා ලිංගිකත්වය

අපි හොටෙල් එකේදි හම්බවෙලා කිස් එකක් දෙන්න පටන් ගත්තා. අපි කොයිතරම් උද්‍යෝගිමත් වුණාද කියනවා නම්, කෙටි කාලයකින් අපි දැඩි ලිංගික ක්‍රියාවල නිරත වූ අතර එය අමතක නොවන දෙයක් වුණා.