පපුවේ ගැහෙන බබෙක්ට කෙලවන්න සහ ඇගේ කටේ කම්මුල් කරන්න

හැට නවයේ ඉරියව්වෙන් අපි එකිනෙකා සිප ගනිමින්, හුරතල් කළෙමු, පසුව අපි ලිංගිකව හැසිරුණෙමු. මට තවදුරටත් දරාගත නොහැකි වූ විට, එම බිළිඳා මට අමනාපයක් දීමට පටන් ගත් අතර මම ඇගේ මුහුණේ සිදුරු කළෙමි.